Aanvraag lidmaatschap Wandelsportvereniging De Kleitrappers Terhagen vzw 1013
			
Naam en voornaam hoofdlid    
Straat             
Huis/busnr           
Postcode             
Gemeente            
Land              
Telefoonnr           
GSMnr              
Geboortedatum          
E-mailadres           
Betaling lidgeld via rekening BE17 7330 0625 5621 (met vermelding van NIEUW LID) Betaling lidgeld op zondagmiddag in het clublokaal
Medelid 1 (naam, voorn, gebdat) Medelid 2 (naam, voorn, gebdat) Medelid 3 (naam, voorn, gebdat) Medelid 4 (naam, voorn, gebdat)

Het lidgeld bedraagt 20 euro voor 1ste lid en 15 euro voor de andere gezinsleden (indien op hetzelfde adres)
Wij danken u voor uw inschrijving en wij nemen zo vlug mogelijk contact met u op.