Aanvraag lidmaatschap Wandelsportvereniging De Kleitrappers Terhagen vzw 1013
			
Naam en voornaam hoofdlid    
Straat             
Huis/busnr           
Postcode             
Gemeente            
Land              
Telefoonnr           
GSMnr              
Geboortedatum          
Rijksregister nummer      
E-mailadres           
Betaling lidgeld via rekening BE17 7330 0625 5621 (met vermelding van NIEUW LID) Betaling lidgeld op zondagmiddag in het clublokaal
Medelid 1 (naam, voornaam) Medelid 1 (gebdat) Medelid 1 (rijksregister) Medelid 2 (naam, voornaam) Medelid 2 (gebdat) Medelid 2 (rijksregister) Medelid 3 (naam, voornaam) Medelid 3 (gebdat) Medelid 3 (rijksregister) Medelid 4 (naam, voornaam) Medelid 4 (gebdat) Medelid 4 (rijksregister)

Het lidgeld bedraagt 17 euro per persoon/jaar
Wij danken u voor uw inschrijving en wij nemen zo vlug mogelijk contact met u op.