Sinds 14/12/2021 ziet ons bestuursorgaan er al volgt uit :


                         Voorzitter                                                            Secretaris

                         Leo Poortmans                                                     Maria Van Dijck

                         voorzitter@dekleitrappers.be                                   secretaris@dekleitrappers.be


                     

                         Communicatie / webmaster                                   Chaletverantwoordelijke
                         (backup) Penningmeester                                      Penningmeester


                         Ronny Huybrechts                                                 Mitchell Digneffe

                         penningmeester@dekleitrappers.be                           clubhuis@dekleitrappers.be
                          Parcoursverantwoordelijke                                     Economaat

                          Peter Alen                                                            Maria Wouters

                          parcour@dekleitrappers.be                                      economaat@dekleitrappers.beCentraal kan u het bestuur aanspreken via het e-mail adres info@dekleitrappers.be of via het online formulier hieronder.


De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van die, welke uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 


De raad van bestuur / het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als een college.


Wij lezen en beantwoorden uw vraag graag