6Sinds 02/06/2024 ziet ons bestuursorgaan er al volgt uit :


                         Voorzitter                                                            Secretaris

                         Leo Poortmans                                                     Maria Van Dijck

                         voorzitter@dekleitrappers.be                                   secretaris@dekleitrappers.be


                     

                          Medewerkers                                                            

                          Maria Wouters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                     Parcoursverantwoordelijke                                   Penningmeester

                          Peter Alen                                                          Sandra Van Regenmortel

                          parcour@dekleitrappers.be                                    penningmeester@dekleitrappers.be                                    

Centraal kan u het bestuur aanspreken via het e-mail adres info@dekleitrappers.be of via het online formulier hieronder.


De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van die, welke uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 


De raad van bestuur / het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als een college.


Wij lezen en beantwoorden uw vraag graag